Udlejning er en tillidssag

Vi har stor respekt for, at vi formidler noget af det allerdyrebareste, du ejer. Måske har sommerhuset været i familien i generationer. Måske har det været et stort investeringsprojekt. Måske har det været din helt store drøm at have dit eget sommerhus. Én ting er sikkert: Det er dit og familiens helle. Og vi vil, at du skal føle dig tryg i vores samarbejde. 

Hos NOVASOL har vi derfor indgået en forsikringsaftale med forsikringsselskabet If Skadeforsikring og lavet en tryghedsforsikring og et småskadekoncept, der sikrer dig, når du byder glade feriegæster velkommen i dit sommerhus eller feriebolig. Du kan læse mere om begge dele herunder. 

Tryghedsforsikringen - sådan dækker vi dig

Når du lader NOVASOL formidle dit sommerhus eller feriebolig, er tryghedsforsikringen automatisk en del af kontrakten, og dækker følgende: 

 • Hærværk: Tryghedsforsikringen dækker hærværk mod huset og dets inventar i tilfælde af, at lejerens ansvarsforsikring og din egen forsikring ikke dækker skaderne. 
   

 • Personskade: Tryghedsforsikringen dækker i et rimeligt omfang, hvis en lejer er så uheldig at komme til skade under sit ophold i dit sommerhus. Med et rimeligt omfang menes dækning af udgifter til lægebesøg, transport og ødelagt tøj etc. Dækningen gælder dog kun, hvis det kan dokumenteres, at du er ansvarlig for lejerens tilskadekomst. 
   

 • Lejetab: Tryghedsforsikringen dækker lejeindtægten i tilfælde af, at udbedringen af skader på dit sommerhus eller din feriebolig forhindrer udlejning for en periode. Tryghedsforsikringen dækker også lejeindtægten for den periode, som på allerede var booket på skadetidspunktet, og indtil skaden er udbedret. 
   

 • Erstatning: Tryghedsforsikringen dækker med maksimalt 3 mio. kr. per skadebegivenhed i alt. Der gælder dog en max.-erstatning på op til 50.000 kr. per genstand uanset anskaffelsespris. 

  Erstatning for tingsskader fastsættes til dagsværdien på skadetidspunktet. Der foretages fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug og forsømt vedligeholdelse. Vi henviser til forsikringsbetingelserne for nærmere detaljer.
   

 • Selvrisiko: Tryghedsforsikringen sikrer dig en maksimal selvrisiko på 1000 kr. Får du erstatning fra din egen forsikring, hvor denne er mere end 1000 kr., erstatter tryghedsforsikringen differencen, således, at du samlet kun skal betale 1000. kr. i selvrisiko. 

Tryghedsforsikring!

Hvis uheldet er ude, er du godt stillet

Gratis tryghedsforsikring

- Dækker skader forårsaget af NOVASOL gæst
- Dækker tabt lejeindtægt
- Dækning af de fleste personskader, forudsat du holdes ansvarlig for skaden

Gratis småskadeordning

- Dækker småskader på op til 1.000 jr. for reperation eller nyerhvervelse uden selvrisiko
- Du behøver ikke indberette til dit eget forsikringsselskab

NOVASOL uheldet 0

Erstatning af eventuelle småskader

Udover tryghedsforsikringen indeholder formidlingsaftalen også et småskadekoncept. Det er tilrettelagt for at dække skader forvoldt af dine gæster på op mod 1000 kr. per lejeperiode. Den er betinget af, at gæsterne udfylder og underskriver skadeformularen, og ikke er opkrævet et depositum. 

Sørg derfor for, at denne skadeformular ligger et synligt sted, så det er nemt for gæsterne at udfylde den. Herefter sender du os formularen med et billede af skaden og kvitteringen for erstatningskøbet. Vi udbetaler da beløbet sammen med din næste ejerafregning. Glemmer gæsterne at udfylde skemaet, regnes skaden som en almindelig skadesag, og vi vil tage kontakt til dem for dig. 
 

Vil du vide mere om, hvad vi gør for dig som udlejer? Så tag endelig kontakt til en af vores erfarne ejerrådgivere, som kan give dig svar på de spørgsmål, du måtte have.

Forsikringskrav til dig som ejer

Som det fremgår af ovenstående, gør vi en dyd ud af sikre dig, når du formidler dit sommerhus eller feriebolig gennem os. Du skal dog selv sørge for at have en fritidshusforsikring for bygning og løsøre, der - som minimum - dækker brand, indbrud, vandskade og ansvar. 

Du skal være opmærksom på, at vores tryghedsforsikring er et supplement til din ordinære forsikring af dit sommerhus eller feriebolig. Du skal først melde skaden til dit eget forsikringsselskab, førend du kan gøre brug af tryghedsforsikringen. 

Spørgsmål? Find svaret her