NOVASOL’s privatlivspolitik

1.    Vigtige oplysninger og fakta om os

Denne privatlivspolitik indeholder oplysninger om, hvordan vi bruger og beskytter personoplysninger.

Vi, Awaze A/S (i det følgende benævnt “vi” eller “os”), indgår i Awaze-gruppen, som du kan læse mere om på www.awaze.com. Som dataansvarlig er vi ansvarlige for de personoplysninger om dig, som vi opbevarer, og vi bruger dem i overensstemmelse med denne politik samt lovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred.

2.    Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvordan?

Vi behandler udelukkende personoplysninger om dig, når vi har brug for det. Dette kan omfatte følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger, f.eks. adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Nationalitet
 • Fødselsdato
 • Finansiel information, f.eks. betalingsoplysninger og momsnummer
 • Brugernavn og adgangskode, hvis du har en konto hos os
 • CPR-nummer, hvis du er feriehusejer med ret til skattefradrag, eller hvis du er gæst, og vi har brug for dit CPR-nummer for at kunne behandle din booking
 • Pasoplysninger, hvis du er gæst, og vi har brug for oplysninger for at kunne opkræve turistskat
 • Oplysninger, som indsamles via cookies – der henvises til vores cookiepolitik (du finder et link nederst på denne side).
 • Enheds-id, hvis du logger ind på vores app til husejere

Vi indsamler udelukkende personoplysninger inden for særlige kategorier, når dette er nødvendigt, f.eks. for at opfylde dine særlige behov (bl.a. når du giver os sundhedsoplysninger, herunder om nedsat bevægelsesfrihed, så vi kan sikre, at dine behov kan blive opfyldt) eller for at yde en service (bl.a. for at sikre, at en afbestilling er dækket i henhold til vores lejebetingelser).

Normalt indhenter vi personoplysninger direkte fra dig. Hvis du har booket gennem en af vores bookingpartnere, modtager vi dine oplysninger fra dem. Vi kan også modtage dine oplysninger fra andre gæster i dit selskab.

Hvis du ejer et feriehus, vil vi nogle gange indsamle personoplysninger fra en tredjemand, som du har givet samtykke til at henvise dig til os, eller fra offentligt tilgængelige kilder. Vi kan desuden indsamle og behandle kontaktoplysninger vedrørende en tredjemand, som du har udpeget, f.eks. en vicevært, rengøringsassistent eller nøgleindehaver, og som du har videregivet til os. Hvis du videregiver sådanne oplysninger til os, skal du forsikre dig om, at du har gjort den pågældende tredjemand opmærksom på denne privatlivspolitik.

Det er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt at give visse personoplysninger, og hvis du undlader at give sådanne oplysninger, er det muligt, at vi ikke er i stand til at indgå eller opfylde denne kontrakt med dig, ligesom vi kan annullere din bestilling eller vores udlejningsaftale med dig. Vi informerer dig, hvis dette er tilfældet, og har herefter ingen forpligtelser over for dig.

 

3.    Hvordan vi bruger dine oplysninger og hvorfor

Vi bruger personoplysninger af flere forskellige årsager, alt efter din relation til os, idet vi henviser til et eller flere af nedenstående retsgrundlag:

 • Når vi har brug for at behandle personoplysninger for at kunne opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig, eller tager skridt for at indgå en kontrakt med dig.
 • Når vi har modtaget dit samtykke.
 • Når vi skal opfylde en retlig forpligtelse.
 • Når det er nødvendigt med henvisning til en legitim interesse hos os eller tredjemand, og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke har forrang for disse rettigheder.

For at behandle særlige kategorier af personoplysninger skal vi have en yderligere begrundelse, og dette vil desuden kræve, at du har givet os dit udtrykkelige samtykke, at du har offentliggjort oplysningerne, i forbindelse med retskrav, eller at det er nødvendigt af hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Vi kan bruge dine personoplysninger til ethvert af nedenstående formål, og vi har redegjort for vores retsgrundlag og, om nødvendigt, vores legitime interesse heri.
 

Formålet med behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen

Legitim interesse (når dette er relevant)

Gøre det muligt for os at gennemføre din booking

Kontrakt

Samtykke

Legitime interesser

Registrering og ydelse af god kundeservice

Gøre det muligt for os at gøre reklame for eller udleje dit feriehus, overføre betalinger til dig og yde relaterede supportydelser

Kontrakt

Legitime interesser

Registrering og ydelse af god kundeservice

Administrere din konto hos os

Samtykke

Legitime interesser

Registrering og ydelse af god kundeservice

Gøre det muligt for feriehusejere at bruge vores app

Samtykke

Legitime interesser

Ydelse af god kundeservice

Bede dig lave en anmeldelse af vores tjenesteydelser

Legitime interesser

Indhentelse af oplysninger om, hvordan vores forretning opfattes, og forbedring af vores tjenesteydelser

Sende servicemeddelelser, herunder bookingopdateringer og ændringer i vores vilkår og betingelser

Kontrakt

Legitime interesser

Korrekt opdatering til vores kunder

Videregive oplysninger eller information, du har anmodet om

Samtykke

 

Administrere kundeserviceforespørgsler, herunder klager

Legitime interesser

Forbedring af vores tjenesteydelser, personaleuddannelse, registrering og problemløsning

Bruge cookies til at brugertilpasse vores tjenesteydelser til dig, f.eks. ved gentagne besøg på vores hjemmesider

Samtykke

 

Udføre markedsføringsaktiviteter

Samtykke

Legitime interesser

Vurdering af, hvilke tjenesteydelser du eventuelt er interesseret i, og formidling af dette til dig

Af statistiske årsager

Legitime interesser

Vurdering af vores serviceydelser eller vores serviceydelsers kvalitet

I tilfælde af en rejsekrise eller anden uforudset rejsehændelse, som betyder, at vi kan få brug for at videregive dine kontaktoplysninger til en tredjemand for at kunne yde akut hjælp

Legitime interesser

Beskyttelse af vores forretning og kunder

Opfylde en retlig forpligtelse, proces eller anmodning

Retlig forpligtelse

 

Opfylde vores bookingvilkår eller andre aftaler, herunder undersøgelse af mulige overtrædelser

Kontrakt

Legitime interesser

Beskyttelse af vores forretning

Konstatere eller forebygge en lovovertrædelse

Retlig forpligtelse

Legitime interesser

Beskyttelse af vores forretning og kunder

Bistand til politiet og offentlige myndigheder

Løse sikkerheds-, svig- og tekniske problemer

Retlig forpligtelse

Kontrakt

Legitime interesser

Beskyttelse af vores forretning og kunder

Bistand til politiet og offentlige myndigheder

Beskytte vores, vores brugeres, feriehusejeres, kunders, medarbejderes, leverandørers, en tredjemands eller offentlighedens rettigheder, ejendom og sikkerhed

Retlig forpligtelse

Kontrakt

Legitime interesser

Beskyttelse af vores forretning, kunder, tredjemand og offentligheden

Afprøve, udvikle og forbedre vores tjenesteydelser

Legitime interesser

Forbedring af vores forretning

Etablere, udøve eller forsvare vores retlige beføjelse

Legitime interesser

Beskyttelse af vores forretning


 

4.    Hvem vi videregiver oplysningerne til

Vi kan videregive dine personoplysninger til:

 • andre medlemmer af Awaze-gruppen og disses tjenesteydere,
 • ejerne af det feriehus, du har booket, samt disses serviceudbydere, f.eks. rengøringsassistenter og nøgleindehavere (oplysninger kan omfatte dit telefonnummer, e-mailadresse og adresse i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at gennemføre udlejningen),
 • gæsterne i det feriehus, du ejer (oplysninger kan omfatte dit telefonnummer, e-mailadresse og adresse i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at gennemføre udlejningen, f.eks. hvis du har ansvar for at udlevere nøglen),
 • vores medarbejdere og leverandører i det omfang, det er nødvendigt for at kunne yde vores tjenesteydelser til dig,
 • tjenesteydere, der optræder som databehandlere og yder systemadministrationsydelser, webhotel og support, markedsføring og ejendomsrelaterede tjenesteydelser, f.eks. rengøring,
 • professionelle rådgivere, herunder bankmedarbejdere, advokater, revisorer, bogholdere og forsikringsselskaber, som stiller tjenesteydelser til rådighed for os,
 • kredit-/kontokortvirksomheder,
 • leverandører af betalingsydelser,
 • offentlige myndigheder, tilsynsmyndigheder og andre myndigheder,
 • inkassovirksomheder i tilfælde, hvor vi har fordringer til gode,
 • tredjemands booking- og distributionsplatforme, rejsebureauer og bookingpartnere,
 • udbydere af kundeanmeldelses- og markedsføringsydelser,
 • tredjemand, til hvem vi vælger at sælge, overføre eller sammenlægge dele af vores aktiver eller forretning, samt virksomheder, som vi erhverver eller fusionerer med,
 • tredjemand, som du har givet os tilladelse til at tale med.

Tredjemand skal behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Hvis en tredjemand handler på vegne af os, tillader vi ikke, at vedkommende bruger dine oplysninger til egne formål, og vi sikrer, at vedkommende råder over hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger.

 

5.    Internationale overførsler  

Vi overfører udelukkende dine personoplysninger til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), når vi har sikret os, at der er etableret hensigtsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger på en måde, som er i overensstemmelse med og følger databeskyttelseslovgivningen. Vi vil sikre, at mindst en af følgende sikkerhedsforanstaltninger er indført:

 • en beslutning om et hensigtsmæssigt beskyttelsesniveau, eller
 • godkendte, kontraktmæssige foranstaltninger og ved behov supplerende foranstaltninger,

Hvis du ønsker mere information om den anvendte overførselsmekanisme, beder vi dig kontakte os (se vores kontaktoplysninger i afsnit 10).


6.    Hvor længe vi opbevarer oplysningerne

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe der er behov for det. Når vi skal fastlægge en hensigtsmæssig opbevaringsperiode, vurderer vi mængden af dine personlige oplysninger samt deres art og følsomhed, den mulige risiko for skade på baggrund af ikke-autoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, formålet med vores behandling af dine personoplysninger, retlige og regulerende krav samt relevante branchestandarder eller -retningslinjer. Når vi ikke længere har brug for dine oplysninger, sikrer vi, at de bortskaffes eller slettes på en sikker eller anonymiseret måde, så de ikke længere kan sættes i forbindelse med dig.

 

7.    Dine rettigheder

Du har under visse omstændigheder ret til at:

 • Anmode om adgang til dine personoplysninger. Hermed har du mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og kontrollere, at vi behandler dem på lovlig vis.
 • Anmode om berigtigelse af de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Det er vigtigt, at du giver os besked, hvis dine personoplysninger er blevet ændret, f.eks. ved adresseændring. Hvis dine oplysninger stadig er ukorrekte eller ufuldstændige, kan du anmode om, at de bliver korrigeret eller suppleret.
 • Anmode om sletning af dine personoplysninger. Hermed har du mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger i tilfælde, hvor vi ikke kan fremlægge en god årsag til, at vi fortsat behandler dem.
 • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i tilfælde, hvor vi påberåber os legitime interesser i at behandle dem eller bruge dem med henblik på direkte markedsføring.
 • Anmode om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hermed har du mulighed for at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. hvis du stiller spørgsmål ved rigtigheden af de oplysninger, vi opbevarer om dig.
 • Adgang til dataportabilitet, som gør det muligt for dig at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller anmode om, at vi transmitterer dem direkte til en tredjemand.
 • Tilbagetrække dit samtykke i tilfælde, hvor vi baserer os på dit samtykke til behandling af dine personoplysninger.

Du opkræves ikke et gebyr for at udøve ovenstående rettigheder, medmindre din anmodning er grundløs eller uforholdsmæssig, og i sådanne tilfælde kan vi opkræve et rimeligt gebyr eller afvise at efterkomme anmodningen. Vi kan få brug for at anmode om oplysninger fra dig, så vi kan bekræfte din identitet eller identificere de oplysninger, du henviser til. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, som skal sikre, at personoplysninger ikke videregives til personer, som ikke har ret til at modtage dem.

Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, beder vi dig kontakte os (se vores kontaktoplysninger i afsnit 10). Vi bestræber os på at besvare eventuelle anmodninger inden for en måned. Hvis din anmodning er meget kompleks, har vi ret til at forlænge denne frist med to måneder og vil i så fald give dig besked om det. Du har muligvis ikke ret til at modtage oplysninger, hvis vi tidligere har besvaret en anmodning, og du herefter har indgivet en ny anmodning på en sådan måde, at der ikke er forløbet en rimelig periode mellem anmodningerne.

8.    Andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Denne privatlivspolitik gælder kun for vores egen hjemmeside, så hvis der anvendes links til andre hjemmesider, anbefaler vi, at du læser deres egen privatlivspolitik. Vi påtager os hverken ansvar eller forpligtelser for disse politikker.

9.    Opdatering af vores privatlivspolitik

Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik og foretager opdateringer på vores hjemmeside. Denne politik er senest opdateret i december 2021.

10.    Hvem kan jeg kontakte i spørgsmål om databeskyttelse?

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, eller du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver pr. e-mail på adressen datainformation@novasol.com

Du har også ret til når som helst at rette henvendelse til den relevante tilsynsmyndighed med spørgsmål om vores brug af dine personoplysninger, men vi opfordrer dig til i første omgang at kontakte os, så vi kan drøfte det sammen.