Generelle vilkår

Aftale mellem Dem og NOVASOL

Awaze AS og alle dets affilierede selskaber (”NOVASOL”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) stiller denne hjemmeside til rådighed. Brugen af hjemmesiden sker under forudsætning af, at alle vilkår, betingelser og bekendtgørelser offentliggjort på denne hjemmeside (Vilkår) accepteres uden forbehold.

HVIS DE IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR, ER DE IKKE AUTORISERET TIL AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE.

Disse vilkår er gældende for Deres brug af, såvel denne hjemmeside, som al internettrafik forbundet eller linket til denne.

NOVASOL forbeholder sig ret til, i sin autoritære, absolutte og uforbeholdne kapacitet at revidere, ændre eller opdatere disse vilkår til enhver tid. Sådanne revisioner, ændringer eller opdateringer vil, ved offentliggørelsen, være omgående gældende. Ved brug af denne hjemmeside, efter NOVASOL har offentliggjort sådanne revisioner, ændringer eller opdateringer accepterer De, at være bundet af sådanne nye vilkår.

Denne hjemmeside tillader Dem at linke til andre hjemmesider affilierede eller ikke affilierede med denne hjemmeside og/eller NOVASOL. Ved besøg på hjemmesider, via links fra denne hjemmeside, vil De være bundet af vilkår, betingelser og bekendtgørelser gældende for pågældende hjemmesider. Vær opmærksom på, at andre hjemmesider kan være forbundet med særlige yderligere og/eller afvigende vilkår, betingelser og bekendtgørelser end gældende for denne hjemmeside.

NOVASOL garanterer ikke for transmission eller bearbejdning af information, eller online aktivitet eller transaktioner registreret på denne hjemmeside. Transmission af information betyder ikke, at online aktiviteten eller transaktionen er blevet accepteret eller afvist, men udelukkende at en transmission er blevet indledt. Alle online aktiviteter og transaktioner er underlagt skriftlig bekræftelse. Endvidere kan niveauet af ydelser til rådighed på denne hjemmeside variere og hjemmesiden kan være utilgængelig eller ”nede” i perioder. NOVASOL forbeholder sig retten til at indstille eller at nedlægge denne hjemmeside, helt eller delvist, af forretningsmæssige eller tekniske årsager. NOVASOLS ydelser kan dog rekvireres gennem traditionelle kanaler, som for eksempel via telefon eller almindelig post.

PERSONDATAPOLITIK

Se vores persondatapolitik

VAREMÆRKER, OPHAVSRET OG ANDRE ERKLÆRINGER

Denne hjemmeside er ejet, kontrolleret, administreret og drevet af Awaze A/S, Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum, Denmark, Tel. +45 39277000. Copyright Awaze A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Al indhold på denne hjemmeside inklusiv, men ikke begrænset til data, tekst, software, lyd, fotografer, grafik og video er beskyttet af ophavsret, varemærke og servicemærke og/eller andre immaterielle rettigheder (som er gældende for dansk, europæisk, amerikansk og verdensomspændende ophavsret og traktatbestemmelser, privat og offentlig lov og kommunikationsbestemmelser og –vedtægter) og er ejet og kontrolleret af NOVASOL og/eller dets affilierede eller relaterede selskaber, associerede, partnere eller af ”gruppen af selskaber under AWAZE”, som inkluderer holdningsselskaber, datterselskaber og søsterselskaber (samlet ”AWAZE”), hvortil NOVASOL og dets affilierede selskaber tilhører; eller af enhver tredje part, agenter, underleverandører, leverandører, forhandlere, annoncører, sponsorer og licenshavere (samlet ”Samarbejdspartnere”) med bevilling til at supplere indhold på denne hjemmeside eller retten til at markedsføre deres produkter og/eller ydelser via NOVASOL.

Indhold på denne hjemmeside er udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug. Dette er gældende for denne hjemmeside, såvel som enhver hjemmeside ejet, kontrolleret, drevet af eller givet i licens til NOVASOLS affilierede eller relaterede selskaber, associerede eller partnere, selskab(er) indenfor AWAZE eller Samarbejdspartnere. Det er tilladt at udskrive en kopi af indholdet. Det er ikke tilladt, at indholdet og al software involveret i at fremstille indhold eller information ændres, kopieres, fremvises, udføres, reproduceres, genpubliceres, licenseres, udarbejdes afledt materiale fra, overføres, uploades, udgives, transmitteres, distribueres, sælges og/eller udnyttes på nogen måde (inklusiv via e-mail eller andre elektroniske medier) til kommerciel brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra NOVASOL og/eller dets affilierede eller relaterede selskaber, associerede eller partnere, selskab(er) indenfor AWAZE Gruppen eller Samarbejdspartnere. De kan anmode en tilladelse ved direkte at kontakte NOVASOL.

Ændring af indhold, anvendelse af indhold på en anden hjemmeside eller computernetværk eller brug af indholdet til andre formål end personlig, ikke-kommerciel brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra NOVASOL og/eller dets affilierede eller relaterede selskaber, associerede eller partnere, selskab(er) indenfor AWAZE eller Samarbejdspartnere er en krænkelse af indehaverens ophavsret, varemærke og servicemærke og/eller andre immaterielle rettigheder og er forbudt. Det er en betingelse for anvendelsen af denne hjemmeside, at de erklærer overfor NOASOL, at de ikke bruger denne hjemmeside til formål, som er ulovlige eller en krænkelse af disse vilkår, inklusiv men uden begrænsning til udgivelsen eller transmissionen af enhver truende, ærekrænkende, chikanerende, vulgært, skandaløst, frastødende, pornografisk eller anstødeligt materiale.

Grundet internettets unikke opbygning og behovet for at beskytte NOVASOL´s systemer og teknologi, forbeholder NOVASOL sig ret til, i sin autoritære, absolutte og uforbeholdne kapacitet, uden varsel at indskrænke eller at ophæve enhver brugers adgang til denne hjemmeside, specielt i forbindelse med brugere som udviser misbrugende, usædvanlig eller upassende adfærd på denne hjemmeside eller som er i krænkelse af vilkårene, ophører tilladelsen til brug af hjemmesiden omgående uden varsel.

Det er ikke tilladt at bruge varemærker, servicemærker eller materiale under ophavsret, som forekommer på denne hjemmeside på andre hjemmesider, herunder uden begrænsning til ethvert logo eller tegn, uden eksplicit skriftlig tilladelse fra indehaveren af mærket eller ophavsretten. Det er ikke tilladt at frame eller på anden vis inkorporere indhold eller andet materiale fra denne hjemmeside på private eller andre hjemmesider, uden forudgående tilladelse fra NOVASOL.

Andre produkt- eller selskabsnavne nævnt heri, inklusiv AWAZE, hvilket er NOVASOL´s moderselskab, og selskab eller selskaber indenfor AWAZE, kan være de respektive indehaveres varemærker om de er registrerede eller ej.

FRASKRIVELSE AF GARANTI OG ANSVAR

AL INDHOLD PÅ DENNE HJEMMESIDE STILLES TIL RÅDIGHED SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. NOVASOL OG/ELLER DETS AFFILIEREDE ELLER RELATEREDE SELSKABER, ASSOCIEREDE ELLER PARTNERE OG ETHVERT SELSKAB(ER) INDENFOR AWAZE GRUPPEN ELLER SAMARBEJDSPARTNERE FRASIGER SIG I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE DANSK OG EUROPÆISK LOVGIVNING ANVENDELIG PÅ DISSE VILKÅR, ENHVER GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG FOR, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE. HVERKEN NOVASOL OG/ELLER DETS AFFILIEREDE ELLER RELATEREDE SELSKABER, ASSOCIEREDE ELLER PARTNERE OG ETHVERT SELSKAB(ER) INDENFOR AWAZE GRUPPEN ELLER SAMARBEJDSPARTNERE, ELLER PERSONER INVOLVEREDE I OPRETTELSEN, PRODUKTIONEN OG DISTRIBUTIONEN AF DENNE HJEMMESIDE ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDENS FUNKTIONER ELLER YDELSER ER UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJLFRI, AT MANGLER VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT HJEMMESIDEN ELLER DEN SERVER, DER GØR HJEMMESIDEN TILGÆNGELIGT ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE ER UDELUKKENDE TIL DERES KOMFORT, INFORMATION OG TRANSAKTIONELLE MULIGHEDER.

NOVASOL GIVER INGEN GARANTIER OG FREMSÆTTER IGEN ERKLÆRINGER VEDRØRENDE RESUTATERNE, SOM KAN OPNÅS VED BRUGEN AF HJEMMESIDEN ELLER HVAD ANGÅR PÅLIDELIGHED, NØJAGTIGHED ELLER AKTUALITET AF INDHOLDETS INFORMATION, SERVICE OG/ELLER YDELSER. VI TILSIGTER AT SIKRE AT INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE TIL ENHVER TID ER PRÆCIS. INDHOLDET KAN DOG INKLUDERE UNØJAGTIGHEDER, TYPOGRAFISKE FEJL OG FORSØMMELSER. VI VIL GØRE VORT BEDSTE FOR AT RETTE FEJL OG FORSØMMELSER HURTIGST MULIGT EFTER AT HAVE MODTAGET BESKED HEROM. PERIODISK FORETAGES ÆNDRINGER I INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE I FORM AF TILFØJELSER, FJERNELSER OG RETTELSER. FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER VIL LIGELEDES BLIVE FORETAGET PÅ HJEMMESIDENS FUNKTIONALITET, DESIGN ELLER LAYOUT.

DE ACCEPTERER EKSPLICIT AT BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE ER PÅ EGEN RISIKO. DE (OG IKKE NOVASOL) PÅTAGER DEM ALLE NØDVENDIGE EFTERSYN, REPARATIONER OG RETTELSER AF DERES SYSTEM. DE ACCEPTERER EKSPLICIT AT HVERKEN NOVASOL OG/ELLER DETS AFFILIEREDE ELLER RELATEREDE SELSKABER, ASSOCIEREDE ELLER PARTNERE OG ETHVERT SELSKAB(ER) INDENFOR AWAZE GRUPPEN, SAMARBEJDSPARTNERE ELLER DISSES RESPEKTIVE MEDARBEJDERE ELLER REPRÆSENTANTER, ELLER PERSONER ELLER SELSKABER INVOLVEREDE I OPRETTELSEN, PRODUKTIONEN OG DISTRIBUTIONEN AF DENNE HJEMMESIDE ER ERSTATNINGSANSVARLIG ELLER FORPLIGTIG OVERFOR EN PERSON(ER) ELLER SELSKABER FOR TAB, SKADER (HERUNDER INDIREKTE, PØNALT, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER), ERSTATNINGSANSVAR PÅ NOGEN MÅDE PÅ BAGGRUND AF KONTRAKTBRUD, ERSTATNINGSANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER ANSVARSSPØRGSMÅL, SOM OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG ELLER FORSØGT BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER ENHVER ANDEN LINKET HJEMMESIDE, UNDTAGET I RELATION MED ANSVAR, TAB ELLER SKADE FOR DØD ELLER PERSONSKADE I DET OMFANG DET IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

VIA EKSEMPEL OG UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE, FRASIGER NOVASOL OG/ELLER DETS AFFILIEREDE ELLER RELATEREDE SELSKABER, ASSOCIEREDE ELLER PARTNERE, ETHVERT SELSKAB(ER) INDENFOR AWAZE GRUPPEN OG/ELLER SAMARBEJDSPARTNERE SIG ENHVER FORM FOR ANSVAR FOR ETHVERT KRAV, TAB ELLER SKADE, SOM OPSTÅR AF ELLER RESULTERER FRA, AT HJEMMESIDEN IKKE ER TILGÆNGELIG, FEJL, FORSØMMELSER, AFBRYDELSER, FJERNELSER, DEFEKTER, DRIFTSFORSTYRRELSER, COMPUTERVIRUSER, TYVERI, ØDELÆGGELSE, UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF PERSONLIG DATA ELLER ANDET MATERIALE, SOM FOREKOMMER PÅ DENNE HJEMMESIDE. DE ANERKENDER EKSPLICIT OG ACCEPTERER, AT NOVASOL IKKE ER ANSVARLIG FOR ÆREKRÆNKENDE, FRASTØDENDE ELLER ULOVLIG OPFØRSEL FRA ANDRE BRUGERE ELLER TREDJEMAND.

NOVASOL OG/ELLER DETS AFFILIEREDE ELLER RELATEREDE SELSKABER, ASSOCIEREDE ELLER PARTNERE, ETHVERT SELSKAB(ER) INDENFOR AWAZE GRUPPEN OG/ELLER SAMARBEJDSPARTNERE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE TAB, SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF ELLER RESULTERER AF BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE, HVAD ENTEN DET MÅTTE VÆRE BASERET PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER ANDET OP TIL VÆRDIEN AF DET TOTALE BELØB AF TRANSAKTIONEN, SOM LIGGER TIL BAGGRUND FOR ENHVER ALENESTÅENDE BEGIVENHED ELLER EN RÆKKE AF SAMMENHÆNGENDE BEGIVENHEDER.

DETTE AFSNIT OM BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR ELLER ERSTATNNG ER GÆLDENDE UDELUKKENDE OG I ET SÅDANT OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

DETTE HAR INGEN INDVIRKNING PÅ DERES RETTIGHEDER SOM FORBRUGER.

STRAFFEFRIHED

De accepterer at forsvare, give straffefrihed og holde NOVASOL og/eller dets affilierede eller relaterede selskaber, associerede eller partnere, ethvert selskab(er) indenfor AWAZE Gruppen og samarbejdspartnere og disses respektive funktionærer, ledere, medarbejdere, affilierede eller relaterede selskaber, repræsentanter, underleverandører, leverandører og licenshavere skadesløs for alle tab, udgifter, skader og omkostninger, inklusiv retslige omkostninger, som resultat af Deres overtrædelser af disse vilkår.

TREDJEMANDS RETTIGHEDER

Disse vilkår er til benefice for NOVASOL, dets associerede eller partnere, ethvert selskab(er) indenfor AWAZE Gruppen og/eller samarbejdspartnere og disses respektive funktionærer, ledere, medarbejdere, affilierede eller relaterede selskaber, repræsentanter, underleverandører, leverandører og licenshavere. Enhver af disse individer eller selskaber har ret til at hævde og håndhæve disse vilkår direkte mod Dem på dets eller egne vegne.

LINKS

Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider (”Linkede hjemmesider”). Disse linkede hjemmesider er stillet til rådighed udelukkende til Deres komfort, information og i nogle tilfælde transaktionelle muligheder og brugen af sådanne hjemmesider sker på egen risiko. NOVASOL kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for og endosserer ikke indholdet på linkede hjemmesider, uanset om NOVASOL er affilieret med indehaveren af sådanne linkede hjemmesider. Det er ikke tilladt at linke til denne hjemmeside eller at stille links til rådighed, som angiver eller antyder reklame for, sponsering af eller endossement af deres egen eller andre hjemmesider af NOVASOL og/eller dets affilierede eller relaterede selskaber, associerede eller partnere, selskab(er) indenfor AWAZE Gruppen og/eller samarbejdspartnere uden forudgående skriftlig aftale herom.

BRUG AF NOVASOLS BOOKINGSERIVCE

NOVASOLS bookingservicefunktion, tilgængelig på denne hjemmeside, er stillet til rådighed udelukkende og til intet andet formål end for at assistere Dem i at bestemme rådighedsperioderne for ferieboligudlejning, i nogle tilfælde rejserelaterede produkter eller ydelser, udførelse af online transaktioner og køb, gennemføre legitime bookinger og modtage bekræftelser i forbindelse hermed eller på anden måde udføre forretning med leverandører. De garanterer, at de er minimum 18 år og dermed myndig og over den retslige lavalder til at indgå denne aftale og at bruge denne hjemmeside i overensstemmelse med vilkårene, som erklæret heri. De accepterer, at være økonomisk ansvarlig for al Deres brug af hjemmesiden (såvel som andres brug af Deres konto, inklusiv men ikke begrænset til mindreårige (personer under 18 år) residerende hos Dem). De accepterer, at overvåge al brug af denne hjemmeside under Deres navn og konto. Også accepterer De, at al information (inklusive detaljer De oplyser til NOVASOL i forbindelse med forespørgsler, legitime bookinger, køb af rejserelaterede produkter og ydelser og udførelsen af online transaktioner) opgivet af Dem eller medlemmer af Deres hushold eller af tredjemand, autoriseret og overvåget af Dem ved brug af denne hjemmeside, er sande og præcise.

Ydermere garanterer De, at alle kredit- og hævekort De bruger til at udføre online transaktioner, er Deres egne og at der er tilstrækkelige midler på tilhørende konto til dækning af omkostningerne forbundet med leje af feriebolig, De har booket og rejserelaterede produkter og ydelser bestilt i forbindelse hermed. Hvis der skal foretages ændringer i de oplysninger, de har opgivet til NOVASOL, er det Deres ansvar at informere NOVASOL herom hurtigst muligt. Uden begrænsning, alle suspekte, falske eller ulovlige aktiviteter, bookinger, køb, online transaktioner eller enhver aktivitet, booking, køb eller online transaktion med forventning om krav er forbudt.

NOVASOL´s bookingbetingelser (hvad enten sådanne forekommer under NOVASOL´s navn eller ethvert af dets affilierede selskaber) er vilkår og betingelser, der adskiller sig fra disse vilkår, som er gældende for al online aktivitet og transaktioner på og i forbindelse med NOVASOL´s bookingservicefunktion tilgængelig på denne hjemmeside.

De accepterer, at overholde NOVASOL´s bookingbetingelser og/eller enhver af NOVASOL´s affilierede eller relaterede selskabers, associeredes eller partneres, ethvert selskab(er) indenfor AWAZE Gruppen, samarbejdspartneres eller enhver tredjemands autoriseret af os, med hvem De har valgt at handle, vilkår og betingelser; inklusiv, men ikke begrænset til, betaling af alle beløb indenfor betalingsfristen og overholdelse af alle regler, bestemmelser og begrænsninger med hensyn til rådighedsperioder, lejeforhold og brug af lejet feriebolig, disponibel rejsetransport og andre rejserelaterede produkter og ydelser og den faktiske anvendelse af rejserelaterede produkter og ydelser bestilt i forbindelse med lejen af feriebolig. Specielle regler, bestemmelser og begrænsninger kan være gældende for, den af Dem udvalgte, feriebolig, rejsetransport eller rejserelaterede produkt eller ydelse. I sådanne tilfælde vil De blive gjort opmærksom på disse specielle regler, bestemmelser og begrænsninger inden bekræftelse af Deres booking eller køb.

NOVASOL er ikke ansvarlig for provisioner på bookinger af produkter ikke relaterede til ferieboligudlejning eller rejserelaterede produkter eller ydelse udbudt af dets affilierede eller relaterede selskaber, associerede eller partnere, ethvert selskab(er) indenfor AWAZE Gruppen, samarbejdspartnere eller tredjemand autoriseret af os, hvad enten vi fungerer som agenter for ethvert af sådanne selskaber eller for ethvert aspekt af forholdet mellem Dem og en eller flere af sådanne selskaber. De er ansvarlig for alle omkostninger, gebyrer, afgifter, skatter og valutaudsving som opstår i forbindelse med brugen af denne hjemmeside, under udførelsen af online aktiviteter og transaktioner og i forbindelse med NOVASOL´s bookingservicefunktion tilgængelig på denne hjemmeside.

Denne hjemmeside afholder Dem ikke fra at anmode om eller at foretage umulige bookinger af ferieboligudlejning eller køb af uforenelige rejserelaterede produkter eller ydelser, såsom to bestillinger af feriebolig med ankomst på samme dag, to færgeoverfarter med afrejse samme dag eller færgeoverfart til en destination og en feriebolig til en anden destination underlagt samme rejsedatoer. I tilfælde af at de foretager sådanne umulige eller uforenelige forespørgsler, bookinger eller rejserelaterede køb, accepterer De, at disse er Deres frivillige handlinger, fejl, forsømmelser og/eller forglemmelse og at NOVASOL ikke er ansvarlig for at give Dem refusioner, hverken helt eller delvist, eller er forpligtet til at berigtige situationen for Deres fejlagtige, skødesløse eller uagtsomme forespørgsler, aktiviteter og online transaktioner.

LOV OG JURISDIKTION

Denne aftale (og enhver tvist, krav, sagsanlæg opstået fra eller på nogen måde relaterede til brugen af denne hjemmeside og/eller af NOVASOL´s bookingservicefunktions tilgængelig på denne hjemmeside) er underlagt og vil blive konstrueret i overensstemmelse med dansk lovgivning. De giver hermed Deres samtykke til jurisdiktionen af den danske domstol, i alle tvister opstået fra eller relateret til brugen af denne hjemmeside. Personer, udenfor Danmark, som vælger at bruge denne hjemmeside er ansvarlige for at overholde den lokale lovgivning, hvis og i det omfang lokal lovgivning er anvendelig. Materiale eller indhold på denne hjemmeside må kun bruges eller eksporteres i det omfang, at det er lovligt under gældende dansk og europæisk lovgivning og reglementer. Hvis en forholdsregel under disse vilkår er ulovlig, ugyldig eller ikke mulig at håndhæve, vil denne forholdsregel blive ekskluderet fra disse vilkår.

De accepterer, at intet joint venture, partnerskab, ansættelse eller agenturforhold eksisterer mellem Dem og NOVASOL, hverken som resultat af denne aftale eller Deres brug af denne hjemmeside.

FULDSTÆNDIGHEDSAFTALE

Forholdsreglerne under disse vilkår og hver forpligtelse under reference heri, repræsenterer den fuldstændige aftalte mellem NOVASOL og Dem og fortrænger ethvert forudgående begæring, aftale eller forståelse (hvad enten mundtlig eller skriftlig) som ikke er indbefattet heri. I tilfælde af at der er uoverensstemmelser mellem disse vilkår og fremtidige revisioner af vilkår, betingelser og bekendtgørelser er seneste udgivelse af vilkår eller vilkår, betingelser og bekendtgørelser gældende.

En udskrevet udgave af denne aftale og enhver bekendtgørelse publiceret i elektronisk form vil være tilladelig i juridiske og administrative processer baseret på eller relateret til denne aftale i samme omfang og underlagt de samme betingelser som ethvert andet forretningsdokument og –optegnelser originalt udviklet og vedligeholdt i trykte udgaver.

Evt. rettigheder ikke beskrevet i ovenstående er reserveret af NOVASOL.

Se alle vores ferieboliger i 19 lande