Digital Services Act

Definitioner

"DSA" betyder Forordning (EU) 2022/2065 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 19. oktober 2022 om et indre marked for digitale tjenester og om ændring af direktiv 2000/31/EF (også kendt som Digital Services Act).

"Ulovligtt Indhold" betyder, i sammenhæng med kortvarige ferieudlejninger, indhold der vedrører en kortvarig udlejning, hvor udlejningen selv sker i strid med gældende lovgivning.

"Modtager af Tjenesten" er i henhold til DSA defineret som 'enhver fysisk eller juridisk person, der bruger en formidlingstjeneste, især med det formål at søge information eller gøre den tilgængelig'. Dette inkluderer brugere, til hvem information vises af Awaze-tjenesten, også selvom brugeren ikke foretager en transaktion.

  1. EU månedlige aktive Modtagere af Tjenesten

I overensstemmelse med Awazes forpligtelser i henhold til artikel 24, stk. 2, i DSA, estimerer vi, at det gennemsnitlige månedlige aktive antal Modtagere af Tjenesten for Awaze-tjenesten i Den Europæiske Union fra 17. august 2023 og indtil den 17. februar 2024 er 6,764,256. Dette tal er et skøn baseret på de tilgængelige data for Awaze og vejledningen i DSA. Bemærk, at dette skøn udelukkende er udarbejdet med det formål at opfylde kravene i artikel 24, stk. 2, i DSA, og kan afvige fra brugeroplysninger, der rapporteres i andre sammenhænge, og at det ikke bør bruges til andre formål.

Awaze vil fortsætte med at monitorere sine tjenester i Den Europæiske Union og vil regelmæssigt offentliggøre opdaterede oplysninger i overensstemmelse med kravene i DSA.

  1. Årlig gennemsigtighedsrapport

Awaze vil offentliggøre sin første årlige gennemsigtighedsrapport ved udgangen af den første rapporteringscyklus efter fuld ikrafttræden af DSA den 17. februar 2024.

  1. Oplysninger om indholdsmæssig moderation

Modtagere af Tjenesten, der leverer indhold, der er inkluderet på vores hjemmesider (f.eks. vedrørende ferieboliger), informeres om deres ansvar og forpligtelse til at levere nøjagtige oplysninger og mindes årligt om at opdatere de givne oplysninger, som krævet (selvom de kan opdatere mere regelmæssigt, hvis nødvendigt).

Ferieboliggæster får efter deres ophold mulighed for at anmelde ferieboliger, de har opholdt sig i , og sådanne anmeldelser offentliggøres på vores hjemmeside. Disse anmeldelser håndteres af en tredjepartsleverandør (Feefo). Feefo har retningslinjer, som anmeldere skal overholde, især vedrørende brug af personlige oplysninger eller upassende sprog. Manglende overholdelse af sådanne retningslinjer kan medføre, at anmeldelser fjernes.

Hvis noget indhold, der er fremsendt, bringes til vores opmærksomhed, fordi der kan være tale om Ulovligt Indhold, sendes det til indholdsmoderatorer i den relevante afdeling, hvor det gennemgås og verificeres af mennesker. Hvis indhold, som vi har offentliggjort på vores hjemmeside, og som er blevet leveret til os af en Modtager af Tjenesten, rimeligt vurderes af os til at være Ulovligt Indhold, som defineret af DSA og på baggrund af tilgængelig vejledning og vores interne politik, vil den relevante Modtager af Tjenesten blive underrettet, og det Ulovlige Indhold vil blive fjernet i overensstemmelse med vores interne procedure (se mere information nedenfor).

  1. Anbefalingssystemer

Vi bruger et anbefalingssystem til at rangere de ferieboliger, vi har på vores hjemmesider. Rangeringen sker ved hjælp af et scoringssystem, hvor feriebolger vil blive tildelt en højere score (og derfor en højere placering), afhængigt af en række kriterier. Eksempler på kriterier inkluderer hvor tæt ferieboligen matcher Modtager af Tjenestens søgekriterier, antal stjerner, antal billeder inkluderet i beskrivelsen af ferieboligen osv. De kriterier, der har mest betydning for rækkefølgen foreslået til Modtager af Tjenesten, er ferieboligens placering (og hvor tæt den er på Modtager af Tjenestens søgte område) og datoerne for ferieboligens tilgængelighed (og hvor tæt dette matcher Modtager af Tjenestens søgte datoer). Disse er givet størst betydning for at sikre Modtager af Tjenestens tilfredshed med søgeresultaterne. Der foretages en daglig "shuffle", hvor lignende scorende ferieboliger ændrer rækkefølge.

Modtagere af Tjenesten kan ændre eller påvirke hovedparametrene for anbefalingssystemet ved at definere deres søgning i begyndelsen (de kan indtaste deres placering, rejsedatoer, antal gæster og antal kæledyr). Det er derefter muligt at bruge yderligere filtre for at vise ferieboliger baseret på yderligere parametre, såsom de faciliteter, der er tilgængelige i ferieboligeneller afstand fra ferieboligen til faciliteter. Modtagere af Tjenesten kan også sortere rækkefølgen på de oplistede ferieboliger baseret på kvalitetsbedømmelse, laveste pris, højeste pris, højeste antal personer, laveste antal personer og tættest på vand. Endelig kan Modtagere af Tjenesten bruge "kortvisning", hvilket vil afsløre forskellige muligheder, når Modtageren af Tjenesten flytter sig rundt på kortet. Al denne funktionalitet er direkte og nemt tilgængeligt fra den specifikke sektion af hjemmesiden, hvor informationen prioriteres.

  1. Kontaktpunkt for DSA-relaterede forespørgsler

i) Myndigheder (betyder medlemsstaternes myndigheder, EU-Kommissionen og Den Europæiske Bestyrelse for Digitale Tjenester) kan sende e-mails til: DSA_Authorities@awaze.com

ii) Modtagere af Tjenesten (se definitionen ovenfor) kan sende e-mails til: DSA_RecipientsofService@awaze.com

De ovenfor anførte kontaktoplysninger kan kun bruges til DSA-relaterede forespørgsler. Eventuelle andre forespørgsler vil ikke blive besvaret, og vi henviser dig til denne kontaktside [link]. Vi vil bestræbe os på at svare på al kommunikation, der modtages gennem disse kanaler inden for 28 dage efter modtagelsen. Du kan kommunikere på engelsk og dansk, når du bruger denne e-mailadresse. Forespørgsler indsendt på andre sprog kan blive besvaret ved hjælp af oversættelsesværktøjer.

  1. Underretning om Ulovligt Indhold

Hvis du ønsker at rapportere Ulovligt Indhold, kan du sende os en besked ved hjælp af denne formular.

Vi vil straks bekræfte modtagelsen af alle rapporter om ulovligt indhold og handle inden for en rimelig tidsperiode for at afgøre, om rapporten er korrekt.

Underretninger fra betroede flaggere (en status, der vil blive tildelt af Den Digitale Tjenestekoordinator for den medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret) vil blive prioriteret og behandlet uden unødig forsinkelse.

Vi vil bestræbe os på at give et fyldestgørende svar inden for 28 dage efter modtagelsen, hvis det er muligt. Når vi meddeler vores beslutning, vil vi også give oplysninger om mulighederne for at klage over beslutningen.

Hvis du ofte indsender meddelelser og klager, der er klart ubegrundede, vil vi udstede en advarsel. Hvis advarslen ignoreres, suspenderer vi behandlingen af anmeldelser og klager fra dig i en rimelig periode.

  1. Fjernelse af Ulovligt Indhold

Hvis oplysninger, som vi har offentliggjort på vores hjemmeside, og som er blevet leveret til os af en Modtager af Tjenesten, viser sig at være Ulovligt Indhold som defineret af DSA, vil vi give den relevante Modtager af Tjenesten en begrundelse for vores beslutning og inkludere oplysninger om:

(a) eventuelle begrænsninger i synligheden af specifikke oplysninger, herunder fjernelse af indhold, deaktivering af adgang til indhold eller nedgradering af indhold;

(b) suspension, opsigelse eller andre begrænsninger af monetære betalinger;

(c) suspension eller ophør af tjenesteydelsen helt eller delvist;

(d) suspension eller ophør af Modtager af Tjenestens adgang til deres login.

Vi vil suspendere eller opsige aftaler, vi har indgået med enhver Modtager af Tjenesten, der hyppigt leverer åbenlyst Ulovligt Indhold.

  1. Klager

Klager vedrørende vores håndtering af meddelelser vedrørende Ulovligt Indhold og eventuelle beslutninger som svar på underretninger skal sendes til os på DSA_RecipientsofService@awaze.com.

Klager skal indgives inden for seks måneder efter modtagelse af vores beslutning.

Der opkræves ingen gebyr for dette klagesystem. Vi vil gennemgå klager og svare inden for to måneder efter modtagelsen.

Modtagere af Tjenesten, der har modtaget beslutninger vedrørende Ulovligt Indhold, har ret til at bruge en udenretlig tvistbilæggelsesinstans certificeret af en Digital Services Coordinator til at løse tvister vedrørende disse beslutninger og klager, der ikke er blevet løst via vores interne klagebehandlingssystem.

Se alle vores ferieboliger i 19 lande