Værd at vide til din ferie i Danmark

Følgende informationer er nyttige til at planlægge og forberede din ferie i en af vores ferieboliger i Danmark.

1. Ankomst og afrejse

På lejebeviset finder du informationer om ankomsttidspunktet samt hvornår huset skal forlades på afrejsedagen. De på lejebeviset angivne ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver tid gældende. Er ikke andet anført, er afrejsetidspunktet altid senest kl. 10.

Nøglen skal i de fleste tilfælde hentes på det lokale servicekontor og udleveres normalt kun mod forevisning af det originale lejebevis.

Bemærk venligst at selv om man ankommer til feriehuset før ankomsttidspunktet, vil nøglen først blive udleveret på det aftalte ankomsttidspunkt.

2. Feriehusets størrelse og indretning

Kvadratmeterstørrelsen, som er angivet i husbeskrivelsen, er det udvendige mål på feriehuset. Det indvendige mål kan være op til 15% mindre. De allerfleste feriehuse er privatejede, individuelle feriehuse. Husene er derfor indrettede efter den enkelte ejers smag og muligheder. Bemærk, at der ofte er god plads i stuen, men ikke i soveværelserne. Selv i nyere huse er der ikke altid et helt skab til hver gæst.

Køkkenudstyret er også individuelt, men som minimum er der service og udstyr, der svarer til det antal personer, feriehuset er beregnet til.

Sengelinned (lagen, pude- og dynebetræk), duge, håndklæder, viskestykker, rengøringsmidler, køkkenrulle, toiletpapir og lignende hører ikke med til feriehusets udstyr, men skal medbringes. Linned kan dog lejes på servicekontorerne.

Feriehuset er udstyret med dyner og puder til det tilladte personantal.

Når der er angivet havemøbler i husbeskrivelsen, så betyder det i reglen ét bord og fire stole. Liggestole, hynder samt parasol hører normalt ikke til en ferieboligs grundindretning. Nogle huse er garanteret gode havemøbler. Se efter symbolet i husbeskrivelsen.

3. Renovering

Når der i husbeskrivelsen er angivet renoveringsår for feriehuset, betyder det ikke altid, at hele huset har gennemgået en renovering. Det kan være enkelte rum som f.eks. badeværelse eller køkkenet, der er renoveret.

4. Soveværelser/senge

Feriehussoveværelser er som oftest små, og sengene ca. 70/85 x 180/190 cm. Madrasserne er ofte af skumgummi. En hems er et åbent loftsrum med skrå vægge og madrasser på gulvet, og er ikke egnet til voksne/ældre gæster men derimod populær hos større børn og unge, og den nås via en lodret stige. Et anneks er en tilbygning eller et lille hus, som ofte er uden opvarmningsmuligheder. En barneseng til børn i alderen 0-3 år kan bestilles på forhånd eller selv medbringes, hvis den ikke forefindes i huset (se husbeskrivelsen).

Sengetøj til barnesenge skal altid medbringes selv.

5. Bad/WC

Der må forventes en anderledes og ofte mindre tidssvarende standard i indretningen af badeværelset. Ofte vil bruseren være tilsluttet håndvasken eller ved badekarret. Varmtvandsforsyningen sker ofte via en varmtvandsbeholder, som indeholder ca. 50 l vand. Denne er ofte tilsluttet et automatisk strømspareprogram og må derfor aldrig slukkes. Husene er ofte tilsluttet en septiktank. Smid eller skyl derfor aldrig bleer, vat, bind og lign. ud i toilettet.

6. Huse med swimmingpool (inden- og udendørs) samt spabad

Ved bestilling af feriehus minimum 3 dage før ankomst er indendørsswimmingpoolen opvarmet til ca. 24-25° C grader. Benyt aldrig sæbe, shampoo eller lign. i swimmingpoolen eller spabadet. Udendørs pools er til rådighed fra ca. 15. juni til ca. 31. august, afhængig af vejrforhold. Udenfor denne periode kan swimmingpoolen stå uden vand.

Bemærk at udendørs swimmingpools oftest ikke har varmelegeme, men udelukkende opvarmes ved lufttemperatur.

Der udføres rutinemæssigt poolkontrol under opholdet.

Sparetips for feriehuse med indendørs swimmingpool:

  • hold døre og vinduer til poolrummet lukket
  • læg pooltæppet over poolen, når denne ikke benyttes
  • sluk ikke for affugteren, da det vil føre til en alt for høj luftfugtighed i poolrummet
  • sæt gulvvarmen på en konstant temperatur – undgå op-/nedreguleringer
  • hvis der er soverum, der ikke benyttes, så hold dørene til disse rum lukket og skru varmen ned på 5° C.

Standvandsspa: For feriehuse med en standvandsspa gælder, at spaen fyldes op med vand inden din ankomst. Såfremt du allerede inden ankomst ved, at du ikke ønsker at benytte spaen, beder vi dig venligst inden ankomst oplyse dette til det lokale servicekontor, således at du kan spare på strømomkostningerne.

7. Tv, parabol og internet

Feriehuse med TV vil som oftest kun have adgang til gratiskanaler. Betalingskanaler er et tilvalg, som den enkelte husejer evt. foretager. Da de fleste huse modtager signalet via antenne, kan kvaliteten variere afhængig af feriehusets beliggenhed.

Feriehuse med parabol retter sig hovedsageligt mod en række andre udenlandske gratiskanaler. Lejer må aldrig selv indstille parabolen. Vi gør opmærksom på, at selv om der i husbeskrivelsen fremgår mere end ét TV, er det ikke altid ensbetydende med, at der kan ses flere forskellige programmer på samme tid. De ekstra tv vil ofte være tilsluttet samme kanal eller beregnet til spil eller dvd. Internetforbindelser/bredbånd udbydes på flere forskellige måder, fx via kabel, Wimax (trådløs teknologi), Fiber, 3G (trådløst mobil bredbånd) eller xDSL (fx ADSL). De forskellige produkter har forskellige fordele og begrænsninger. Internet er en ekstra ydelse, som husejeren stiller til rådighed for dig som lejer, og på grund af de udfordringer der kan være i form af mangelfuld dækning i feriehusområderne samt varierende datamængde og hastighed, kan NOVASOL ikke holdes ansvarlig for dårligt signal, overbelastning af antenner, kabelproblemer eller anden force majeure. Har feriehuset internetadgang, gør vi udtrykkeligt opmærksom på, at denne kun må anvendes af myndige lejere, og at det skal være i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Hvis det senere viser sig, at der er begået overtrædelser, vil vi samarbejde med myndighederne. Nogle feriehuse er allerede udstyret med en pc, hvorfor du ikke altid kan påregne at kunne medbringe og opkoble din egen pc. Har du særlige krav til internetopkoblingen under dit ophold, er vi selvfølgelig behjælpelige med at undersøge de konkrete forhold. Kontakt da venligst NOVASOL inden booking af ferieboligen.

8. Grunden

Feriehusgrunde er ofte naturgrunde. Det anførte kvadratmetertal er derfor ikke ensbetydende med, at hele arealet kan benyttes, men kan bestå af hede, højt græs, vildtvoksende enge etc. Naturen er her overladt til sig selv. Vær også opmærksom på, at grunden ved et nyopført feriehus ikke altid har nået at blive bevokset med græs, buske og lign., samt at indkørslen kan mangle det sidste grus.

Når der i kataloget er angivet, at huset er indhegnet, er det ikke ensbetydende med, at hegnet kan lukkes så husdyr frit kan løbe på grunden uden snor.

9. Afstande

Afstandsangivelsen er afstanden fra grunden i skønnet luftlinje til nærmeste kyst/bred (hav, fjord, flod eller sø) og tjener kun som orienteringshjælp. Altså ikke ubetinget nærmeste strand eller friluftsbad.

Afstandsangivelsen til indkøbsmulighed angiver afstanden til nærmeste købmand, mini-marked eller supermarked. Bemærk dog, at enkelte butikker kun har åbent i højsæsonen, og således kan afstanden i mellem- og lavsæsonen være betydeligt længere. NOVASOL kan ikke holdes ansvarlig for, at butikker eller restauranter lukker ned.

10. Depositum og acontobetaling af forbrugsomkostninger

Efter ønske fra feriehusejer er lejeaftalens gennemførelse i visse tilfælde betinget af betaling af en acontobetaling af forbrugsomkostninger, og i særlige tilfælde tillige et depositum. Forbrugsomkostninger og depositum opkræves ved betaling af lejen eller kontant ved nøgleudleveringen. Acontobetaling af forbrugsomkostninger tjener til sikring af energiforbrug, telefon og lignende. Depositum tjener til sikring af feriehusejerens interesser ved eventuelle skader på det lejede eller manglende eller mangelfuld slutrengøring. Såfremt depositum opkræves er størrelsen af depositum bl.a. afhængig af husets størrelse, faciliteter og udstyr, længden af lejemålet, og til hvilket formål feriehuset lejes. Såfremt lejer direkte med feriehusets ejer, i tillæg til den aftale, der er indgået med NOVASOL som formidler, har indgået aftale om leje af ekstraudstyr, f.eks. bådmotor kan lejer blive opkrævet særligt depositum.

Størrelsen på acontobetaling af forbrugsomkostninger og depositum fremgår af lejebeviset, kataloget og/eller internettet.

Afregning af acontobetaling af forbrugsomkostnigner og depositum sker senest 3 uger efter afrejsen fra feriehuset. Evt. skader og manglende slutrengøring, tillagt et bearbejdningsgebyr, bliver fratrukket inden tilbagebetaling af depositum. Skulle værdien af ovenstående modregning overstige depositumbeløbet, eller skulle forbrugsomkostningerne være større end acontoopkrævningen, vil det overstigende beløb blive stillet lejer i regning.

NOVASOL, feriehusets ejer eller dennes repræsentant er, når der er tale om en ungdomsgruppe jfr. pkt. 2.2, når der er tale om leje af feriehuset i mere end 14 døgn eller når der er tale om leje af feriehuset til andet end ferieformål, berettiget til at opkræve forhøjet depositum svarende til DKK 3.500 pr. person som feriehuset lejes ud til, ligesom der kan kræves betaling for en, eller eventuelt flere slutrengøringer afhængig af lejemålets længde.

11. Variable forbrugsomkostninger

Alle målere skal aflæses umiddelbart efter ankomst og ved afrejse. Der fremgår ikke decimaler af elmåler, d.v.s. at elmåleren viser hele kWh. Også eventuelle røde cifre er hele kWh.

Hvis du ankommer senere end den bookede ankomstdato eller rejser fra feriehuset før tid, er det NOVASOLs aflæsning af målerstanden der gælder, og forbrugsomkostninger for hele lejeperioden vil blive faktureret.

Huset vil være foropvarmet til ca. 15 grader i perioden d. 01. november til 31. marts forudsat at lejemålet er bestilt senest 3 dage før indflytningsdagen.

I perioden d. 01. november – 31. marts, vil dine målertal være gældende, mens det er NOVASOLs målertal, der vil være gældende i perioden d. 01. april – 31. oktober.

Forskellen på din egen aflæsning og NOVASOLs vil være større for pool- og spahuse, da disse huse forbruger mere energi.

Vi gør opmærksom på, at man i nogle af vores huse vil blive afregnet for vandforbruget. Lejer betaler for forbrug i hele lejeperioden, også selv om lejer ikke har gjort brug af feriehuset i hele lejeperioden.

12. Rengøring

Det er en selvfølge, at feriehuset skal afleveres i rengjort stand til de næste lejere. Feriehuset forlades senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Hvis feriehuset ikke er ordentligt rengjort, opkræves omkostningerne til ekstra rengøring efterfølgende eller modregnes i et eventuelt indbetalte depositum. Såfremt der efterlades mere affald end normalt, er NOVASOL berettiget til at opkræve betaling for yderligere affaldssække hos dig. Bemærk, at rengøringsmidler og pudseklude ikke hører til feriehusenes standardudstyr.

Såfremt der er obligatorisk slutrengøring, linned eller linned/håndklæder, og obligatorisk slutrengøring, linned eller linned/håndklæder ikke er inklusiv i lejeprisen, vil prisen på de obligatoriske omkostninger fremgå af husteksten, og skal tillægges lejeprisen. Slutrengøring kan bestilles i forbindelse med booking af feriehuset, og herefter Indtil 5 dage før afrejse fra feriehuset ved henvendelse til det lokale servicekontor. Selv om du har bestilt slutrengøring eller slutrengøringen er obligatorisk, skal du efterlade feriehuset ryddeligt, møbler sættes på plads, køkkenet gøres rent, opvaskemaskinen tømmes inden afrejse (der skal være vasket op, og køleskab samt komfur skal rengøres) og alt affald fra feriehuset fjernes. Feriehusets ejer eller dennes repræsentant er, når der er tale om en ungdomsgruppe, berettiget til at stille krav om obligatorisk slutrengøring, og når der er tale om udlejning mere end 21 dage berettiget til at stille krav om obligatorisk rengøring efter 14 dage og herefter hver uge.

13. Husdyr

Nogle husejere ønsker ikke, at gæsterne medbringer husdyr i feriehuset. Dette er angivet med et symbol i husbeskrivelsen. Vi henviser bestemt til at respektere forbuddet. Såfremt NOVASOL konstaterer, at forbuddet overtrædes, vil lejerne blive bedt om at fjerne husdyret omgående. NOVASOL kan ikke garantere, at der aldrig har været et husdyr i det pågældende feriehus.

Husdyr kan kun medbringes i de feriehuse, hvor det er angivet med et hundesymbol. Ønsker du at tage et husdyr med, så oplys venligst dette ved bestillingen. Sørg for nødvendig vaccinations dokumentation (spørg hos dyrlægen).

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er tilladt at medbringe to husdyr (max. 1 husdyr i Sydeuropa, med mindre andet er anført). Ønsker du at medbringe flere husdyr end anført ovenfor, skal Novasoli først bede om husejerens accept heraf.

Ferie med hest:

NOVASOL påtager sig intet ansvar for skader på heste under transporten til og fra feriehuset, såvel som skader på husets inventar og bygninger. Vi anbefaler at der tegnes en ansvarsforsikring inden ankomst.

14. Røgfrie huse

Det er ikke tilladt at ryge i feriehusene med mindre andet udtrykkeligt fremgår. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke har været røget i feriehuset.

15. Kataloginformationer

Disse informationer for såvel katalog som internet danner grundlaget for dine reservationer i henhold til vores gældende lejebestemmelser.

16. Insekter/mus/allergi

Vær opmærksom på, at der også kan forefindes kilder til allergi i feriehuse, hvor husdyr ikke er tilladt. Dette kan eksempelvis være i form af husmider. I feriehuse, som ligger i fri natur, kan der forekomme insekter. Dette gælder også for sølvfisk, myrer, hvepse, væggelus, bænkebidere og mår. Spindelvæv dannes i løbet af ganske kort tid, selvom huset er grundigt rengjort. NOVASOL kan derfor ikke holdes ansvarlig for dette. Det kan heller ikke forhindres, at der kan forekomme tilfælde af mus. Venligst informér husejer/dennes repræsentant eller det lokale servicekontor i tilfælde af større insektforekomster, således at vi kan sørge for afhjælpning.

Allergi generelt: NOVASOL påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner i de enkelte feriehuse.

17. Byggelarm og militære øveområder

NOVASOL kan ikke kontrollere byggeriet i et område. Derfor kan der forekomme støj fra nybyggeri eller renoveringsarbejde i nærheden af feriehuset. Hav derfor altid i erindring, at selv i ferielandet må dagens samfund fungere.

Følgende områder ligger i nærheden af militære øvelsesområder: Jyllands vestkyst: Rømø, Blåvand, Vejers, området omkring Oksbøl, Nymindegab, Tranum, Bjerregård (Hegnet), Rødhus, Blokhus, Løkken. Nordsjælland: Sjællands Odde, Jægerspris. Østjylland: Halk (øst for Haderslev), Hevring (øst for Randers). Bornholm: Raghammer (øst for Boderne og vest for Vestre Sømark). I områderne Stampen og Arnager syd for Rønne kan der desuden forekomme nogen støj fra den civile flyveplads.

18. Problemer/reklamationer

Skulle du mod forventning konstatere mangler ved feriehuset eller inventaret ved ankomst, beder vi dig informere vores lokale repræsentanter inden for 72 timer efter manglen blev konstateret. Denne reklamation kan ikke ske via e-mail, men skal ske telefonisk eller ved personligt fremmøde på det lokale servicekontor. Mangler vedr. rengøring bedes meldt straks. Fører dette ikke til en tilfredsstillende løsning inden for en passende frist, bedes du informere vores hotline på +45 97 97 57 57, som vil forsøge afhjælpning hurtigst muligt. En reducering af lejeprisen kan kun gøres gældende, hvis ovenstående er blevet overholdt, og hvis det ikke har været muligt at afhjælpe problemet.

Såfremt afhjælpning kræver en uforholdsmæssig stor indsats, kan afhjælpning forekomme i form af at der stilles et erstatningshus til rådighed. Dette vil være efter NOVASOLs skøn.

Lejer forpligter sig til at sikre sig navnet på den sagsbehandlende NOVASOL-medarbejder. Yderligere forpligter lejer sig til at bidrage med at undgå forværring af skader, mangler eller følgeskader samt medvirke til at holde et eventuelt økonomisk tab så lille som muligt for husejer og for NOVASOL.

I tilfælde af en reklamation må lejer indrømme Novasol en passende frist til afhjælpning eller udbedring af skaden. Førtidig afrejse uden forudgående aftale med NOVASOL er på lejers egen regning og risiko. Lejer risikerer, at lejeforholdet ikke ophæves og/eller at miste retten til krav om erstatning. Dette skyldes, at lejer via afrejse umuliggør afhjælpning, udbedring af skaden eller en eventuel omplacering.

Såfremt en reklamation under opholdet efter din mening ikke fører til en tilfredsstillende løsning, bedes du sende NOVASOL en skriftlig reklamation, således at vi kan viderebehandle sagen. Denne reklamation bedes indsendt senest 14 dage efter lejeperiodens udløb til NOVASOL AS, Virumgårdsvej 27, DK 2830 Virum eller på E-mail: kundeservice@NOVASOL.dk

NOVASOL anerkender ikke en reklamation på det grundlag, at andre lejere eventuelt modtog et bedre feriehus end det, der er beskrevet i kataloget. En eventuel erstatning omfatter kun direkte økonomiske skader. NOVASOL eller husejer kan ikke gøres ansvarlige for indirekte, økonomiske skader (følgeskader) eller skader af ikke-økonomisk art (ideelle skader).

19. Tips og andre informationer

Læs mere om det enkelte land på www.NOVASOL.dk

Strøm/vandforsyning

I meget varme somre eller perioder med ringe nedbør kan der være problemer med vand- og strømforsyningen. Dette har NOVASOL ingen indflydelse på. I sådanne tilfælde skal I kontakte ejeren eller dennes repræsentant for at få hjælp. Det kan forekomme, at vandet pga. det øverste jordlag får en brun farve, som dog er harmløs.

Forsikring og pas

Husk altid at medbringe bilens registreringsattest, gyldigt kørekort og jeres sygesikringskort samt pas på alle rejsende.

Båd/fiskeri

For at kunne få udleveret det lovpligtige fisketegn på feriestedet, skal man medbringe sit hjemlige fisketegn. Fisketegn er obligatorisk og kan købes på visse servicekontorer, i det lokale turistbureau, på de fleste posthuse, i større lystfiskerbutikker og online på www.fisketegn.dk

Yderligere oplysninger fås på de respektive turistbureauer. Hører der en båd til huset, kan denne benyttes i tidsrummet maj – september alt efter vejrforhold. Vær opmærksom på, at de påbudte redningsveste ikke hører med til udstyret. Båd benyttes på eget ansvar.

Centralvarme

Ved centralvarme menes, at bygningen er forsynet med egen varmeproduktion som fx en varmekedel med fastbrændstof som kul eller træ.

Legeredskaber

Ved legeredskaber forstås enten gynge, sandkasse, vippe, legehus, rutsjebane eller en kombination af disse. Benyttelse af redskaberne sker på eget ansvar.

Grill

Der findes grill i mange feriehuse. I nogle tilfælde kan denne først benyttes efter rengøring, eksempelvis hvis den ikke har været benyttet længe. Dette fritager dog ikke for forpligtelsen til at rengøre grillen før afrejse.

Sauna

Undlad venligst påhældning af vand på saunaovnen, da dette kan føre til væsentlige skader eller strømudfald.

Solarium

Solariet er som regel anbragt over en af sengene. Vi anbefaler ikke brug heraf til unge under 18 år.

GPS Koordinater

De i vejbeskrivelsen anførte GPS koordinater leder ikke altid helt frem til feriehuset, og der tages forbehold for fejl i GPS koordinaterne. GPS koordinaterne er til den bedst mulige placering, eksempelvis til nærmeste vej, vejkryds eller lign. Skal nøglen ikke afhentes direkte ved feriehuset, vil GPS koordinatet være rettet mod nøgleudleveringsadressen. Undersøg derfor altid inden afrejsen, om de anførte GPS koordinater svarer til beliggenheden af feriehusets adresse.

Kroatien, Slovenien, Albanien, Montenegro: GPS-koordinatet viser her feriehusets adresse.

Nøgler

Det vil kun være muligt at få udleveret én nøgle til feriehuset, uanset hvor mange personer der skal bebo huset.

Pejsebrænde

Brænde er ikke inkluderet i prisen, men kan købes ved næsten alle købmænd og tankstationer. Træ, som ligger på grunden/ved huset, er husejerens private ejendom, og må ikke benyttes uden forudgående aftale med husejer. Træ, der er indsamlet på stranden eller i skoven, bør af sundhedsmæssige årsager ikke benyttes.

Badeland-huse

NOVASOL har ingen indflydelse på åbningstider og evt. midlertidig lukning (f.eks. ved renovering) af de enkelte badelande, og kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Valutaveksling

Valutaveksling på servicekontorerne er kun muligt i begrænset omfang.

Akut læge, tandlæge, døgnapotek mm.

Desværre kan det forekomme, at der under opholdet i Danmark bliver brug for en vagtlæge, tandlæge eller lign. Vores servicekontorer samt hotline hjælper altid gerne videre med adresse og telefonnummer indenfor vores åbningstider på +45-9797 5757. Her ud over er det muligt at hente en app til telefonen med information om akuthjælp i Danmark. Denne findes på AkutDanmark i App Store eller Google Play. Denne kan hentes mod betaling af mindre gebyr.

NOVASOL har ingen indflydelse på denne app, og kan ikke gøres ansvarlig for dennes oplysninger. Evt. henvendelse bedes rettet til infonewish@newish.dk

OBS: Oplysningerne gives på dansk, tysk eller engelsk.

Feriehusudlejernes Brancheforening

NOVASOL er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, som har oprettet et ankenævn, der behandler klager fra lejere, som ikke har kunnet finde en tilfredsstillende løsning med udlejningsfirmaet.

Læs mere på www.fbnet.dk eller kontakt:

Ankenævn for Feriehusudlejning

Amagertorv 9, 2.

DK-1160 København K

mail: info@ankenaevnferiehus.dk