Allemandsretten i Sverige

Når I tager på ferie i Sverige, så kan I benytte jer af det, som b.la. gør Sverige unikt; Allemandsretten, som sikrer alle den frie adgang til naturen. Rettigheder betyder dog også pligter som f.eks. beskyttelse af natur og vilde dyr og hensyntagen til grundejeren og de andre mennesker, der opholder sig i naturen. Man kan måske sammenfatte Allemandsretten således: ”Forstyr ikke – ødelæg ikke”.

Feriehuse i Sverige

På ferie i Sverige med Allemandsretten

Allemandsretten blev vedtaget for at sikre og lette bybefolkningens og senere hen indenlandske og udenlandske turisters adgang til naturen. Denne frie tankegang var som udgangspunkt rigtig god, men da ture og udflugter blev stadigt mere populære og der skete stor udvikling i transport teknologi, hvilket medførte en massiv tilstrømning af turister, var det nødvendigt at opstille en række regler for jordbesidderne og færden herpå, der skulle hjælpe befolkningen og de mange turister. Nu følger en kort sammenfatning af ret og pligt, som i bør være opmærksom på, på jeres ferie i sommerhus i Sverige:

På en sommerhusferie i Sverige må vi:

 • Opholde os overalt undtagen på privatgrunde og dyrkede marker.
 • Gå gennem enge men ikke glemme at lukke led.
 • Sove i telt én nat uden at spørge grundejeren.
 • Plukke vilde blomster og samle bær & svampe (undtagen fredede arter).
 • Tænde ild, hvis der ikke er brandfare.
 • Vedligeholde ilden med tørre kviste og nedfaldne grene.
 • Ro og sejle på private vande.
 • Fiske i offentlige vande, når fiskekort er købt.

På vores sommerhusferie i Sverige må vi ikke:

 • Beskadige træer og buske.
 • Betræde privatgrunde og dyrkede marker.
 • Køre gennem landskabet med motorkøretøjer.
 • Tømme fuglereder for æg.
 • Forurene land og vand.
Sommerhuse i Sverige

Godt at huske på sommerhusferien i Sverige:

 • At grundejeren gerne vil informeres, hvis du slår telt op på grunden.
 • At holde din hund i snor.
 • At forlade telt- og rasteplads i den tilstand, som du også gerne selv vil forefinde den.

Har I spørgsmål til Allemandsretten eller generelt til en ferie i Sverige, så kontakt os endelig, for hos NOVASOL Sommerhusudlejning har vi egne kontorer i Sverige, og her kan vi altid få gode tips og svar på spørgsmål om Sverige fra de svenske medarbejdere. 

Sommerferie i Sverige