Kundeservice

Hvis der opstår problemer, kan du henvende dig til det ansvarlige servicekontor eller husets ejer/repræsentant. Reklamationer bedes straks stilet til det ansvarlige servicekontor (se lejebeviset), så der kan rettes eller udbedres evt. skader.

Har du brug for yderligere hjælp?

Hvis du har brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at henvende dig til NOVASOLs Kundeservice: tlf. +45 97 97 57 57

mandag - fredag og søndag kl. 09.00 - 19.00 og lørdag kl. 14.00-20.00

Krav kan kun gøres gældende, hvis der omgående er blevet rettet henvendelse til NOVASOL og hvis NOVASOL er blevet indrømmet en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre en evt. skade.

Skriftlige reklamationer efter hjemrejse bedes sendt til:

NOVASOL AS - Virumgårdsvej 27 - 2830 Virum

Lejer er i denne forbindelse pligtig til at sikre sig navnet på den sagsbehandlende medarejder hos NOVASOL.