Konkurrencebetingelser

Vilkår og betingelser for præmieudtrækning ifm. "Brugerundersøgelse oktober 2018"

 1. Præmielodtrækningen for deltagelse i brugerundersøgelsen omfatter alle deltagere over 18 år, som har opgivet gyldig email-adresse efter færdiggørelse af undersøgelsen.
 2. NOVASOLs medarbejdere, forretningspartnere mv. må ikke deltage i lodtrækningen.
 3. Accept af disse vilkår og betingelser en en forudsætning for deltagelse i lodtrækningen.
 4. For at deltage i lodtrækningen, skal brugerundersøgelsen færdiggøres samt gyldig email-adresse opgives. Køb er ikke en forudsætning for deltagelse. I tilfælde af spørgsmål til brugerundersøgelsen eller præmieudtrækningen, kontakt venligst kontakt product@novasol.com mærket "Brugerundersøgelse oktober 2018" i emnefeltet.
 5. Max 1 deltagelse per person er tilladt. Besvarelser på vegne af andre vil ikke blive accepteret – ej heller fælles besvarelser.
 6. Deltager accepterer at der ikke tages ansvar for bortkomne besvarelser, såvel som forsinkede eller på anden måde ufuldstændige besvarelser. Bevis for afsendelse af brugerundersøgelsen er ikke nødvendigvis bevis for modtagelse.
 7. Slutdato for lodtrækningen er 2. november 2018. Besvarelser afsendt efter dette tidspunkt bliver ikke taget i betragtning.
 8. Tre forskellige vindere udtrækkes i overensstemmelse med disse konkurrencebetingelser. Lodtrækningen sker tilfældigt i et computerprogram. Lodtrækningen foregår på- eller før 8. november 2018.
 9. Der vil være tre lodtrækningspræmier, blandt de personer der gennemfører spørgeskemaet: 1 x gavekort til gavekortet.dk á kr. 4.000,-, 1 x gavekort til gavekortet.dk á kr. 2.000,- og 1 x gavekort til gavekortet.dk á kr. 800,-
 10. NOVASOL fraskriver sig al ansvar for eventuelle ekstraomkostninger forbundet med præmien.
 11. Vinderne får direkte besked på email, senest den 15. november 2018. I tilfælde af at vinderen ikke svarer på denne henvendelse inden 14 dage, frafalder retten til præmien, som da vil genindgå i en ny, tilfældig lodtrækning. Retten til præmien frafalder ligeledes hvis vinder nægter at modtage præmien, eller hvis vinderens besvarelse er ugyldig er i uoverensstemmelse med disse konkurrencebetingelser.
 12. Præmien sendes til vinderen per email.
 13. Navn på vinderen kan oplyses ved at sende en email til email-adressen product@novasol.com efter den 15. november
 14. Præmien kan ikke refunderes eller ombyttes til kontanter.
 15. NOVASOL forbeholder sig ret til at ombytte præmien til en alternative præmie af samme værdi, hvis den oprindelige præmie mod forventning skulle være utilgængelig.
 16. NOVASOL behandler dine personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning, som beskrevet i vores privacy policy. Ved deltagelse i lodtrækningen accepterer du at NOVASOL indsamler og opbevarer dine personlige data med henblik på kontakt, hvis du vinder lodtrækningen.
 17. NOVASOL fraskriver sig alt ansvar i forbindelse med skade / ulykke forvoldt ved deltagelse i lodtrækningen eller ved accept af præmien.
 18. NOVASOL forbeholder sig ret til, til hver en tid at standse eller annullere præmieudtrækningen uden videre, som følge af forventet, mistænkt eller faktisk bedrageri. Enhver beslutning herom tilkommer egenhændigt og endeligt NOVASOL.
 19. NOVASOL frasiger sig al ansvar ved tilfælde af hændelser udenfor dets kontrol. Sådanne omstændigheder indbefatter ekstreme vejrforhold, brand, oversvømmelse, orkan, strejke, industriel tvist, krig, fjendtligheder, politisk uro, uroligheder, borgerlige ulykker, uundgåelige ulykker, tilsynslovgivning eller andre omstændigheder, der skyldes force majeure.
 20. Ansvarlig for undersøgelse og lodtrækning: NOVASOL, Virumgårdsvej 27, 2830 Virum