NOVASOL modtager royal eksporthæderspris
Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Royal eksporthæderspris til NOVASOL

 NOVASOL overrækkes Kong Frederik den Niendes Hæderspris

Fredag d. 21.06.2013 modtog NOVASOL Kong Frederik den Niendes Hæderspris. Den blev overrakt af HKH Prins Henrik på Kongeskibet Dannebrog og det var Adm. direktør Jan Haapanen, sammen med salgschef Philip Høgh Kildegaard, der modtog prisen på NOVASOLs vegne.

Kong Frederik den Niendes Hæderspris tildeles personer eller virksomheder, der har udmærket sig ved en særlig god indsats for dansk eksport af varer eller tjenesteydelser.

Rosende ord til NOVASOL

Jens Klarskov, administrerende direktør i Dansk Erhverv, som indstillede NOVASOL til prisen, begrunder blandt andet valget med: ”Evnen til at øjne ekspansionsmuligheder og villigheden til at søge nye markeder er afgørende for virksomheders vækst. Og det er en del af forklaringen på, hvorfor NOVASOL modtager eksportprisen”. Han peger også på den samfundsnyttige effekt af selskabets aktiviteter. ”Hvert eneste sommerhus, der udlejes i Danmark, bringer årligt en samfundsmæssig omsætning på mere end 250.000 kr., og det gavner især væksten og beskæftigelsen i udkants Danmark”, siger han.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr udtaler: ”Hædersprisen er velfortjent. NOVASOL har gjort det rigtig godt på eksportmarkedet og forstår at udnytte de globale markedsmuligheder”.

En stolt Jan Haapanen

 

”Hos NOVASOL er vi meget glade for den anerkendelse som hædersprisen er, både for virksomheden men i høj grad også overfor vores medarbejdere, som på tværs af hele Europa gør et stort stykke arbejde for at sikre kvalitet i vores produkt og give vores mange gæster en rigtig god oplevelse”, udtaler en stolt Jan Haapanen.

Se overrækkelsen af hædersprisen