Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Naturen i Holland

Selv om Holland geografisk set er et lille land, byder det på mange forskellige landskabsformer. De fleste er godt nok opstået som følge af menneskernes aktiviteter og indgreb i naturen.

Landskabet er præget af dæmninger, landevindinger, tørlægninger af vådområder, landbrug og bygning af byer og veje.

En gennem tiden massiv rydning af skov har ført til, at naturen i stor udstrækning består af opdyrkede arealer, græsarealer og hede. Sidenhen har man igen beplantet mange arealer, hvor der således igen kan findes skov. Det oprindelige landskab i Holland er derfor så godt som forsvundet.

 

Ved inddæmningen er der opstået meget nyt land, bl.a. i provinsen Flevoland. Den består af områderne Noordoostpolder, Oostelijk- og Zuidelijk-Flevoland, og må først og fremst betegnes som et bo-, arbejds- og rekreationsområde. Her finder man meget hurtigvoksende byer som Lelystad og Almere.

Da der blev bygget et 30 km lang dige (Afsluitdijk) mellom Nord-Holland og Friesland, blev havområdet Zuidersee til den store indsø IJsselmeer. Nordøst for IJsselmeer ligger der en række øyer. Den største af disse øer er Texel med et areal på 216 km². Mod sydøst går det specielle marsklandskab (oppdemt land) over i et nyt landskab præget af skov, sandklitter, eng og hede. Her ligger bl. a. naturreservatet „De Hoge Veluwe“, som er en nationalpark på godt 5.400 hektar.

En stor del af Holland ligger under havets overflade og beskyttes af diger mod det langsomt stigende hav. Deltaværkene i provinsen Zeeland er en kendt del af dette system.

Zuid-Limburg er den mest kupererede del af Holland. Her ligger landets højeste punkt, Vaalserberg, (321 m.over havets overflade).

Andre eksempler på kendte områder og landskaber er De Achterhoek, de Betuwe, Twente, het Gooi, de Peel, West-Friesland, de Zaanstreek, Salland, de Ommelanden, de Biesbosch, het Kennemerland og de Hondsrug.

Bestil ferielejlighed